Ouders en samenwerking

Wanneer u de inlogcode heeft kunt u hier o.a. de volgende informatie lezen:

 • Nieuwsbrief
 • Het wisselende Thema Speelplezier
 • Praktische informatie en organisatie
 • Zorgroute met oudergesprekken
 • Dagindeling
 • Notulen Ouder Commissie
 • Pedagogisch beleid en protocollen
 • Ouderbeleid
 • Formulier ruildagen
 • Inspectierapport
 • Ziekte en medicijn gebruik
 • 4-ogen principe (protocol cameratoezicht)

Risico-inventarisatie (jaarlijkse controle door de GGD)

 • Veiligheid en ziektebeleid
 • Gezondheidsbeleid
 • HygiĆ«ne beleid
 • Arboplan
 • Sociale veiligheid
 • Bedrijfshulpverleningsplan
 • Klachtenreglement degeschillencommissie.nl
 • Meldcode Klein Duimpje huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Bijbehorende protocollen

Ter inzage op locatie