Openingstijden - Tarieven
Plaatsingsbeleid

Openingstijden

Openingstijden Kinderdagverblijf

 • 7.30 uur - 18.30 uur
 • Maandag t/m vrijdag
 • 50 weken per jaar
 • Feestdagen gesloten
 • Flexibele opvang mogelijk

Openingstijden Peuterspeelzaal

 • 2/4 dagdelen per week. Tijden in overleg.
 • Twee dagdelen peuteropvang is gelijk aan minimaal 5,5 uur spelen,4 dagdelen aan 11 uur per week.
 • 40 weken per jaar. Opvang op vaste weekdagen. Geen opvang tijdens de twaalf door de gemeente Maastricht vastgestelde schoolvakantieweken.
 • Verlengde peuteropvang mogelijk.

Tarieven

Klein Duimpje” biedt flexibele en betaalbare kinderdagopvang en peuteropvang.

Iedere ouder met een gelijk inkomen, werkend of niet, betaalt per uur dezelfde eigen inkomensafhankelijke bijdrage voor de peuteropvang. Als uw kind definitief geplaatst is bij KDV “Klein Duimpje” is de plaats voor het kind gereserveerd voor die dagdelen die zijn opgegeven op het aanmeldingsformulier en overeengekomen met het KDV “Klein Duimpje”.

Kinderdagopvang

Als uw kind naar de kinderopvang gaat, heeft u grote kans om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag. Dit is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. De uurtarieven zijn bruto bedragen. Door de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst betaal je netto vaak een stuk minder per uur. Het uurtarief is inclusief eten & drinken, fruit & tussendoortjes. Wat u daadwerkelijk aan kinderopvang betaalt, is afhankelijk van uw gezinssituatie en -inkomen. Om een indicatie te krijgen van uw netto maandkosten, kunt u een proefberekening maken. Deze gedeeltelijk inkomensafhankelijke toeslag kunt u aanvragen bij de Belastingdienst via www.toeslagen.nl

Peuteropvang

Peuteropvang wordt voor ouders met een gezinsinkomen tot ongeveer € 90.000 in vrijwel alle situaties goedkoper! Peuteropvang valt onder de Wet Kinderopvang. Dat betekent dat werkende en/of studerende en eenoudergezinnen kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen bij de belastingdienst. Dit als tegemoetkoming voor de ouderbijdragen van de peuteropvang. Op die manier krijgt u de kosten voor de peuteropvang gedeeltelijk vergoed.
Deze gedeeltelijk inkomensafhankelijke toeslag kunt u aanvragen bij de Belastingdienst via www.toeslagen.nl

Tegemoetkoming gemeente Maastricht

Ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag en dat met een inkomensverklaring van de belastingdienst kunnen aantonen, krijgen een tegemoetkoming voor de ouderbijdrage van de peuteropvang via de gemeente. Deze tegemoetkoming wordt direct verrekend met de maandelijks verschuldigde ouderbijdrage. De ouderbijdrage wordt vastgesteld aan de hand van het totale gezinsinkomen. Deze berekening is dezelfde als bij de peuteropvang. Bij plaatsing vragen wij u de recente salarisgegevens toe te sturen. De hoogte van de ouderbijdrage is afhankelijk van uw inkomen.

Automatisch incasso

Wij werken met het systeem van automatische incasso, u dient hiervoor een machtiging automatische incasso te ondertekenen. Deze ontvangt u met het plaatsingsaanbod.

We helpen u graag bij het doen van de aanvraag voor kinderopvangtoeslag of de inkomensverklaring van de belastingdienst.
kinderopvangtoeslag

Plaatsingsbeleid

Openingstijden

Kinderdagverblijf Klein Duimpje” is geopend van maandag tot en met vrijdag van 07.30 tot 18.30 uur. Op erkende feestdagen is het kinderdagverblijf gesloten, voor deze dagen hoeft u dan ook niet te betalen.

Aanmeldingsformulier

Door het(samen) invullen van het aanmeldingsformulier, schrijven de ouders / verzorgers het kind in voor onze Kinderopvang. Op het aanmeldingsformulier worden de door ouders / verzorgers gewenste dagdelen voor kinderopvang aangegeven. De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Indien er op de gewenste dagdelen nog plaatsingsmogelijkheden zijn, zal het kind op die dagdelen ingedeeld worden. Is er op een gewenst dagdeel geen plaatsingsmogelijkheid, dan wordt het kind voor het betreffende dagdeel op de wachtlijst geplaatst. Komt er een plaats vrij, dan neemt het kinderdagverblijf contact met de ouders / verzorgers op Het kinderdagverblijf “Klein Duimpje” zal met de ouders / verzorgers een contract afsluiten voor de opvang van het kind.

Aanmeldformulier van 0-4 jaar
Aanmeldformulier van 2,5-4 jaar

Plaatsing

Bij plaatsing van het kind wordt rekening gehouden met de volgende criteria:

 • De plaats op de wachtlijst (inschrijfdatum)
 • Kinderen worden minimaal twee dagdelen geplaatst
 • De plaatsingsmogelijkheid is afhankelijk van de leeftijdsopbouw, dat wil zeggen niet te veel kinderen van een bepaalde leeftijd in een groep
 • Voorrang voor tweede en volgende kinderen uit een gezin
Bij de opvang zijn inbegrepen:
 • Boterhammen, drinken, vers fruit, tussendoortjes.
 • Verschoonmaterialen: zalf, vochtige doekjes.
 • Verzekeringen: voor het kind heeft het kinderdagverblijf een Aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering afgesloten.
Als uw kind definitief geplaatst is bij KDV “Klein Duimpje” is de plaats voor het kind gereserveerd voor die dagdelen die zijn opgegeven op het aanmeldingsformulier en overeengekomen met het KDV “Klein Duimpje”.

Wijzigingen

In de gereserveerde dagdelen kunnen natuurlijk wijzigingen plaatsvinden. Het aantal dagdelen waarin het kind gebruik zal maken van opvang, kan uitgebreid of beperkt worden.

Uitbreiden kan indien er op dat moment een plaatsingsmogelijkheid is.

Wanneer uw kind vakantie heeft of ziek is, geeft dit geen recht op inhalen van die afwezige periode. Tijdens de afwezigheid van uw kind blijft zijn/haar plaats op het dagverblijf immers gereserveerd.

Het is mogelijk om het kind extra gebruik te laten maken van de opvangmogelijkheid, hetgeen extra in rekening gebracht zal worden. Dit kan alleen indien dit één week van tevoren aan de groepsleiding kenbaar wordt gemaakt. In overleg wordt bepaald of er op het gewenste dagdeel nog ruimte is voor extra opvang. Er wordt ook nadrukkelijk rekening gehouden of er op het betreffende dagdeel voldoende groepsleiding beschikbaar is.

Opvang mogelijk voor dag, dagdeel (en aangepast contract).

Kosten en afname

Het kinderdagverblijf Klein Duimpje hanteert een uurprijs voor zowel dag als dagdeel, deze kan verschillen van jaar tot jaar.
Afname mogelijkheid: dag of dagdeel.

 • Dag: 07.30 tot 18.30 uur
 • Dagdeel ochtend: 07.30 tot 13.00 uur
 • Dagdeel middag: 13.00 tot 18.30 uur
Andere vormen van opvang, waaronder flexibele of verlengde opvang, zijn mogelijk in onderling overleg.