Kinderopvang - Peuteropvang
Flexibele opvang

Met plezier ontvangen wij kinderen in onze Kinderopvang van 0 tot 4 jaar.En in onze Peuteropvang van 2/2 ½ tot 4 jaar. Kinderopvang en Peuteropvang is goed voor kinderen.
Het bevordert de sociale ontwikkeling van kinderen en zorgt voor een gezonde zelfstandigheid. Kinderen doen andere ervaringen op dan thuis en leren omgaan met andere kinderen.

Kinderdagopvang

Voor kinderen van 0 tot 4 jaar

Als u aan het werk gaat, wilt u zeker weten dat uw kind in goede handen is. U vertrouwt ons uw kind toe en wij willen ook het allerbeste voor uw kind. We zorgen voor tijd en aandacht voor uw kind. We geven de allerkleinste kinderen in ons kinderdagverblijf de ruimte om in alle rust te groeien, te ontwikkelen, te spelen, te delen en te leren. Uw kind krijgt een eigen plekje in de groep en leert zo de Pedagogisch Medewerkers en de andere kinderen goed kennen.
De groepen zijn onderverdeeld in:

 • de babygroep (nul tot twee jaar)
 • de peutergroep (twee tot vier jaar)
Indien er minder dan 16 kinderen aanwezig zijn wordt, er een verticale groep samen gesteld. Iedere groep wordt begeleid door vaste, goed geschoolde Pedagogisch Medewerkers (opleiding volgens CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening) en een vaste vrijwillig(st)er/stagiaire. De grote, verschillende ruimtes hebben ieder een eigen speel- en slaapruimte die helemaal zijn ingericht voor de kinderen. “Klein Duimpje” heeft ook een veilige, leuke buitenspeelplaats waar de kinderen lekker buiten kunnen spelen.

Er is een vaste dagindeling waarin eten, drinken, spelen, slapen en verschonen op vaste tijden terugkomen. Dit zorgt voor regelmaat en vertrouwen. Natuurlijk houden we rekening met de individuele behoeften van uw kind. Vanuit deze veilige basis, kan uw kind zich ontwikkelen.

Kinderen leren door te spelen.

De overgang van baby en peuter naar de basisschool verloopt in één vloeiende lijn. In onze kinderopvang bieden we naast goede verzorging en aandacht ook Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE). Met ontwikkelingsgerichte spelactiviteiten stimuleren onze pedagogisch medewerkers de ontwikkeling van al onze kinderen. We beginnen hier al mee in onze baby en dreumesgroep! Kinderen op onze Kinderdagopvang, volgen automatisch het VVE programma speelplezier van de Peuteropvang.
Het ondersteunen van de ontwikkeling, stimuleren van de zelfstandigheid en het gevoel van eigenwaarde uit zich in de warme sfeer en de gezelligheid in onze groep. We zingen liedjes en versjes, spelen spelletjes, lezen boekjes, maken kunstwerken, vieren feest, we kletsen en we knuffelen. Uiteraard vertellen we u bij het haalmoment altijd hoe de dag is geweest. Wilt u graag praktische informatie over “Klein Duimpje”. Heeft u vragen? Neem gerust contact op. Kom een keertje kijken. We helpen u graag!

Peuteropvang

Voor kinderen van twee/ tot vier jaar

Peuteropvang is de nieuwe naam voor de peuterspeelzaal. Is uw kind bijna 2 jaar? Dan merkt u dat uw peuter de wereld wil gaan ontdekken. Op Peuteropvang “Klein Duimpje” kan dat. Uw kind mag hier op vaste dagen een paar uurtjes komen spelen. Zo went uw kind niet alleen aan een nieuwe omgeving, maar leert het ook omgaan met andere kinderen. De Peuteropvang is voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Op de Peuteropvang kan uw kind makkelijk in contact komen met kinderen, die wellicht straks ook naar dezelfde basisschool gaan.

Vanaf 1 april 2016 staat twee dagdelen peuteropvang gelijk aan minimaal 5,5 uur spelen, leren en ontwikkelen. Deze tijd per dagdeel is het gevolg van de nieuwe subsidieregeling van de gemeente Maastricht. Alle ouders die gebruik willen maken van peuteropvang, krijgen een contract met de kinderopvangorganisatie. De startleeftijd voor kinderen in de peutergroepen (de voormalige peuterspeelzalen) wordt 2,5 jaar. Ouders die in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, kunnen hun kind ook al eerder naar de kinderopvang laten gaan.

Kinderen met een VVE indicatie mogen vier dagdelen naar de peuteropvang. Voor twee dagdelen betalen ouders een inkomensafhankelijke bijdrage en de andere twee dagdelen zijn gratis!

Wat is VVE?

Soms heeft een kind wat extra ondersteuning nodig om goed voorbereid te zijn op de basisschool. Kinderen met een verhoogd risico op een ontwikkelingsachterstand, krijgen van het consultatiebureau een indicatie voor Voor- en Vroegschoolse Educatie, ofwel een VVE-indicatie. Iedere ouder met een gelijk inkomen, werkend of niet, betaalt per uur dezelfde eigen inkomensafhankelijke bijdrage voor de peuteropvang.

VVE bon 4 halen, 2 betalen!


Wij werken met vaste combinaties van dagdelen. Twee dagdelen peuteropvang is gelijk aan minimaal 5,5 uur spelen, leren en ontwikkelen. Dat heeft veel voordelen voor de peuters, uw peuter heeft een vaste groep met dezelfde kinderen (ook met de peuters van de Kinderdagopvang) en Pedagogisch Medewerkers. Het biedt structuur en regelmaat en de mogelijkheid te werken aan een doorlopend programma boordevol leuke thema’s. De tijden kunnen in overleg met u aangepast worden. Soms kan een peuter eerder komen of wat langer blijven (voor een korte periode).
De peutergroepen bestaan uit 8 peuters. De groepen worden begeleid door de Pedagogisch Medewerkers (opleiding volgens CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening) en een vaste vrijwillig(st)er/stagiaire. Afhankelijk van de samenstelling van de groep kinderen op die dag, zitten de peuters soms ook in de verticale groep (nul tot vier jaar). In principe kunnen ook kinderen die extra zorg nodig hebben de peuteropvang bezoeken. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders, Pedagogische Medewerker en eventuele deskundigen zoals arts of consultatiebureau.

Wat is er zo belangrijk bij de Peuteropvang?

 • Uw kind speelt, ontdekt en leert met leeftijdsgenootjes. Kinderen die spelen, zijn ontspannen, nieuwsgierig, betrokken, geconcentreerd en inventief; ze voelen zich competent. Spelende kinderen hebben plezier en zijn voortdurend in ontwikkeling.
 • Taal /denken en spraak ontwikkelt zich door het ruime aanbod van spelactiviteiten.
 • Leert nieuwe woorden en maakt kennis met ontluikende geletterdheid, cijfers, vormen en kleuren.
 • Ontwikkelt zich op sociaal en emotioneel gebied.
 • Speelt op verschillende manieren met wisselend materiaal.
 • Doet mee met tekenen, schilderen, knutselen en taal / denken en is zo bezig met expressie en creativiteit.
 • Krijgt ruime aandacht voor de motorische ontwikkeling.
 • Doet mee aan leuke activiteiten zoals zingen, voorlezen, kringspelen, handpantomime, voelspelletjes en muziek.
 • Speelt in aan het thema aangepaste, hoeken zoals bouw en constructiehoek, huishoek, lees-schrijf en kwebbelhoek, exploiratiebak en atelier.
 • Bereidt zich spelenderwijs voor op de basisschool.
 • Methodisch werken
 • Onze Peuteropvang biedt peuters een gestructureerd programma in vaste groepen, dat gericht is op spelen, ontmoeten, ontwikkelen, en de overgang naar de basisschool. We werken we volgens een officieel erkende pedagogische methodiek, VVE –methode Speelplezier. www.speelpleziermethodiek.nl/vve-speelplezier/

Wilt u graag praktische informatie over “Klein Duimpje”. Heeft u vragen?
Neem gerust contact op. Kom een keertje kijken. We helpen u graag!

Flexibele opvang

Kinderopvang

Ziet uw werkweek er iedere week anders uit? Werkt u vaak op andere dagen of uren? Onze flexibele opvang biedt dan uitkomst.
Flexibele opvang is opvang voor ouders met wisselende werktijden waarbij opvang nodig is op wisselende dagdelen. Voor flexibele opvang gelden dezelfde regels als voor de gewone opvang. Het enige verschil is dat de dagdelen flexibel in te plannen zijn over een bepaalde periode.
De tijden zijn echter hetzelfde als bij gewone opvang en ook bij flexibele opvang geldt een minimum van een dagdeel per week.

Verlengde peuteropvang

Voor of na de peuteropvang een extra uurtje? Dat kan bij ons in overleg.
Eten en drinken inbegrepen.

Inspectierapport