Contact - Kijkafspraak - Inschrijven

Contact

Het gevoel dat ouders hebben bij onze kinderopvang/peuteropvang is natuurlijk van groot belang. We vinden het fijn dat uw kind, maar u ook, zich thuis voelt op “Klein Duimpje”.
Maak een afspraak om eens te komen kijken, zodat u zelf de sfeer kunt proeven.
Tel: 043 343 29 95

Team ‘’Klein Duimpje’’

Kijkafspraak maken

Voordat ouders kiezen voor onze kinderopvang en/of peuteropvang is er altijd de mogelijkheid voor een vrijblijvende rondleiding. Ouders krijgen zo de gelegenheid om de ruimte te bekijken, kennis te maken met onze pedagogische medewerkers en tot het stellen van vragen.

“Klein Duimpje “heeft een unieke “snoezelruimte”. Onze kinderen kunnen, onder begeleiding van de Pedagogische Medewerker, verblijven in deze, met sterren en lampjes, sfeervol verlichte ruimte. Met zachte muziek erbij, zijn er mogelijkheden om met eveneens zachte materialen te spelen. In deze rustige ruimte wordt ook wel educatieve TV programma’s gekeken.
Op facebook zijn we te vinden als: www.facebook.com/KinderdagverblijfKleinDuimpje/

Waarom voor “Klein Duimpje” kiezen?

 • Prettige locatie
 • Tussen leeftijdsgenootjes
 • Samen spelen
 • Leuke uitdagende activiteiten
 • Persoonlijke aandacht
 • Betrokken, lieve medewerkers
 • Flexibele en betaalbare Kinderdagopvang en Peuteropvang
 • Voor en Vroegschoolse Educatie en de VVE methode Speelplezier
  www.speelpleziermethodiek.nl/vve-speelplezier/
 • Veiligheid-, gezondheid- en hygiënebeleid
 • Voorbereiding op de basisschool
 • Prachtige, unieke snoezelruimte
 • Camerabeveiliging

Inschrijving

Vul het inschrijfformulier volledig in om uw kind(eren) in te schrijven voor Kinderdagopvang/Peuteropvang “Klein Duimpje”
Aanmeldformulier van 0-4 jaar
Aanmeldformulier van 2,5-4 jaarU vertrouwt ons uw kind toe en wij willen ook het allerbeste voor uw kind. In dit gesprek kunt u meer over uw kind vertellen. Zijn er bijzonderheden waar wij rekening mee kunnen houden, bv eetgewoontes, slaapritme. Heeft uw kind medicatie of allergieën? Wat heeft uw kind allemaal nodig en wat is het gewend? Wie kan er gebeld worden als er iets aan de hand is met het kind?

Van onze kant krijgt u ook veel informatie.Wie zijn de pedagogisch medewerkers van deze groep? Wat doen wij gedurende de dag? Waar gaat het kind eten, slapen en spelen? Over het dagritme, onze huiselijke afspraken, hoe de overdracht verloopt, wat te doen bij ziekte, over vieringen en feesten. Over de samenwerking met ouders, de Ouder Commissie, de inhoud van ons Pedagogisch Beleid en onze werkwijze. Over VVE (Voor en Vroegschoolse Educatie) en “Speelplezier”.

Intake

Na een paar weken, wanneer u en uw kind al meer wat thuis zijn bij ons, krijgt u een intakegesprek met de mentor van uw kind. De ouders informeren de pedagogisch medewerkers over de opvoeding thuis. De pedagogisch medewerkers hebben interesse en respect voor de opvattingen en gewoonten van ouders. In het intakegesprek proberen we een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de ontwikkeling en mogelijkheden van het kind tot dan toe, over kenmerken van hun kind, van de ouders, de gezinssituatie en over hun eigen wijze van opvoeden, de sociaal-culturele context waarin het kind opgroeit.
Dat alles in relatie tot de mogelijkheden en de verwachtingen van “Klein Duimpje”. Het is een dialoog, tweerichtingsverkeer. Het is een moment waarop we kunnen benadrukken, hoe belangrijk de partnerschapsrelatie tussen ons Kinderdagverblijf en ouders is.
Naast Nederlands en Limburgs spreken de Pedagogische Medewerkers ook Arabisch en Engels.